Chắn bùn gầm máy trước Lexus

Chắn bùn gầm máy là tấm chắn bùn đất, nước, bụi bẩn ở phía dưới gầm động cơ. Được lắp đặt ở gầm máy của động cơ. Có tác dụng ngăn chặn và chắn nước, bùn đất, đá sỏi từ dưới mặt đường bắn lên động cơ. Làm bẩn và hư hỏng động cơ và nhiều bộ phận khác trong khoang máy.

Chắn bùn gầm máy trước Lexus